Programul Investițional pentru Dezvoltarea Infrastructurii de Transport pentru perioada 2021-2030

Detalii

Proiect selectat în cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă cofinanțat de Uniunea Europeană din Fondul Social European

  • buildproplus