Master Planul General de Transport

Master Planul General de Transport al României

În România, prioritățile din punct de vedere al infrastructurii de transport sunt definite de Master Planul General de Transport al României (MPGT). România este angrenată în procesul de dezvoltare a infrastructurii de transport ca o condiție de dezvoltare sustenabilă pentru asigurarea creșterii economice, crearea de locuri de muncă în economie, precum și pentru îmbunătățirea mobilității populației și al mediului de afaceri pe o piață europeană în continuă dinamică de creștere și competitivitate economică. Pentru România dezvoltarea infrastructurii de transport reprezintă un obiectiv strategic pe termen mediu și lung, în toate sectoarele specifice: transport rutier, transport feroviar, transport naval și transport aerian.

Astfel, viziunea strategică a Ministerului Transporturilor, aceasta este dată de Master Planul General de Transport al României, document agreat de către Comisia Europeană și aprobat prin Hotărâre de Guvern pe data de 14.09.2016. Acesta constituie un instrument strategic de planificare a intervențiilor majore (proiecte și alte acțiuni) pentru perioada 2016-2030 ce sunt semnificative pentru obiectivele de transport la scară națională. Master Planul General de Transport are asociată Strategia de Implementare ce definește prioritizare proiectelor, programul de eșalonare a proiectelor, perioada acestora de implementare și sursa de finanțare.

Ierarhizarea proiectelor, pentru cele cinci moduri de transport, s-a realizat în funcție de valoarea ratei interne de rentabilitate a proiectului (valoarea RIR a fost determinată cu Modelul Național de Transport în urma rulării rețelei de transport), de apartenența la rețeaua TEN-T Core/Comprehensive și impactul asupra siturilor NATURA 2000. Punctajul final rezultat, pentru fiecare proiect, a stabilit ierarhizarea proiectelor care ulterior au fost incluse în strategia de implementare pentru atribuirea surselor de finanțare.

În cadrul Ministerului Transporturilor, Infrastructurii și Comunicării și Comunicațiilor, Master Planul General de Transport al României și Modelul Național de Transport este gestionat de către Biroul Implementare Master Plan din cadrul Direcției Generale Investiții, Proiecte Strategice și Monitorizare Proiecte.