Raport de mediu MPGT

Master Planul General de Transport – Raport de Mediu

Master Planul General de Transport – Raport de Mediu – rezumat fara caracter tehnic

Master Planul General de Transport – Raport de Mediu – Anexe

Master Planul General de Transport – Raport de Mediu – Anexa 4 – Raport emisii GES